Transport morski- jaka jest jego specyfika?

kontenerowiec

Dzięki możliwości wykorzystania drogi morskiej znacznie prościej można transportować ładunki pomiędzy krajami, a nawet kontynentami. Transport towarów wodą, a więc żegluga morska w praktyce oznaczają przewożenie materiałów z jednego portu do drugiego portu docelowego poprzez wcześniej określoną trasę. Jak się okazuje, transport morski jest bardzo ceniony ze względu na fakt stosunkowo niskich kosztów. Istnieje przynajmniej kilka rodzajów statków, których zadaniem jest eksport i import morski– niektóre z nich to typowe statki towarowe, które są wyposażone w ogromnej wielkości kontenery. Od swojej głównej funkcji, do której zostały stworzone takie statki przyjęły nazwę kontenerowców i są typem najczęściej wykorzystywanych statków przeznaczonych do transportu. Kontenery również można w specjalny sposób przystosować do tego, co będzie transportowane w ich wnętrzu, np. poprzez dostosowanie ich do transportowania żywności. Doskonałym przykładem są chociażby kontenery chłodnicze, dzięki którym produkty mogą spokojnie przetrwać nawet kilkunastodniową podróż morską.

Czy istnieją jeszcze inne rodzaje statków obok kontenerowców?

Kontenerowce są o tyle wygodnym typem statków transportowych, że umożliwiają odpowiednią organizację ładunków różnego typu i przeznaczenia. Każdy kontener może być inny i można w nim transportować inne towary, kontenery w dość wygodny i poręczny sposób można ułożyć jeden na drugim, a następnie przewozić nawet na długich trasach. Jednakże, transport w formie kontenerów to nie jedyna możliwość.

W przypadku transportowania dużych ilość jednolitego materiału, który nie posiada żadnych opakowań jednostkowych, można wykorzystać statki określane jako masowce. Ich główną część stanowi ładownia, która jest w specjalny sposób wydzielona i w której zamyka się towar. Ze względu na pominięcie miejsca, jakie w innym wypadku zajmowałyby kontenery, w ładowni jest więcej przestrzeni i daje ona możliwość przewiezienia większej ilości towaru.

A skoro istnieją masowce, to po drugiej stronie można wskazać także statki określone mianem drobnicowców. Tutaj mamy do czynienia już nawet nie z kontenerami, ale z pojedynczymi ładunkami, które umieszcza się w mniejszych skrzyniach lub też w beczkach.

Ostatnim typem statków transportowych są tankowce. Zostały one stworzone do transportowania dużych ilości materiałów w ciekłym stanie skupienia, najczęściej są to środki chemiczne.

Alternatywą dla transportu morskiego jest zawsze transport lotniczy. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że drogą morską można przewozić znacznie większe i cięższe ładunki niż w przypadku drogi lotniczej. Transport morski jest znacznie wolniejszy od lotniczego, ale jego ogromną i jedną z największych zalet jest znacznie niższa cena. Właśnie ze względu na ten fakt nadal tak wiele kontenerowców przemierza morza i oceany. Szczególnie popularną trasą kontenerowców jest ta prowadząca z Azji do Europy. Za pewne jest to temat znany każdemu, kto chociaż raz zamówił coś z Aliexpress.